Název firmy:
AMOND,spol. s r.o.
Sídlo firmy:
Smečenská 889
27204 Kladno IV
Právní forma:
Telefon:
+420 312 817 111
Fax:
+420 312 817 126
E-mail:
IČO:
C 13492
Soudní příslušnost:
Praha
DVR:
DIČ:
CZ46359168
IBAN:
BIC:
GISA - Zahl: